hQgDoOjZsTiTmKrHdUpYwZzKbUjCdCzEcUjLfNaMfJeMfAcDiGgBfXoBuDzIuVuPvGcAeVgVuCzDySyZtOlLwYiOaBzWrHjWkJaIbCaNwCxIxArZiGoYpIsLiKySpErZoElSrNtLlMoZvPmLgKvGpGrSxYzTzPbNyGqEyGbVuCcIkBjZcJwWkBnLoNxAxKmYkPsGtW
  1. Home
  2. Dịch vụ Luật sư

Chuyên mục: Dịch vụ Luật sư

Hộ kinh doanh được tạm ngừng kinh doanh tối đa bao nhiêu lâu ?

Tư vấn thủ tục mở hộ kinh doanh cá thể?. Không kinh doanh được hộ kinh doanh có thể xin tạm ngừng hoạt động kinh doanh không?. Hướng dẫn và giải đáp một số vướng…

Làm giấy vay tiền viết tay có hợp pháp không?

1. Làm giấy vay tiền viết tay có hợp pháp không? Thưa luật sư, Tôi sống tại Hà Nội, vừa qua tôi có cho một người bạn vay một khoản tiền nhưng giữa hai bên chỉ lập…