1. Home
  2. Biểu Mẫu

Chuyên mục: Tư vấn luật hôn nhân

Mẫu đơn ly hôn thuận tình cập nhật mới nhất năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                          …….…., ngày….. tháng….. năm……… ĐƠN YÊU CẦUGIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ VỀ THUẬN TÌNH LY HÔN Kính gửi: Tòa…

Mẫu đơn xin ly hôn cập nhật mới nhất năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                      ……ngày…………tháng………….năm……… ĐƠN XIN LY HÔN Kính gửi: Tòa án nhân dân………………………………………………………………………………Tôi tên:………………………………………………..sinh năm ……………………………………..CMND (Hộ chiếu) số: ………… ngày…

Luật sư giải đáp pháp luật về chia tài sản đất đai, nhà ở khi ly hôn

Tôi có vướng mắc pháp lý về hôn nhân mong luật sư tư vấn giúp: Vợ chồng tôi đăng ký kết hôn đến nay đã có bốn con chung, cháu đầu năm nay 22 tuổi,…